Menu

1032 – 提前 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《提》的笔顺动画写字动画演示

《提》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《前》的笔顺动画写字动画演示

《前》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你可能需要提前阅读
 • Phồn – 你可能需要提前閱讀
 • Pinyin – Nǐ kěnéng xūyào tíqián yuèdú
 • Bồi – Ní khửa nấng xuy dào thi chiến duề tú
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể sẽ được yêu cầu đọc một số trước.
 • Dịch tiếng Anh – You will probably be asked to do some reading beforehand.

Ví dụ 2:

 • Giản – 鲍勃提前退休了
 • Phồn – 鮑勃提前退休了
 • Pinyin – Bào bó tíqián tuìxiūle
 • Bồi – Pào púa thi chiến thuây xiêu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Bob đã nghỉ hưu sớm
 • Dịch tiếng Anh – Bob got an early retirement.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

85  +    =  94