Menu

1036 – 停 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《停》的笔顺动画写字动画演示

《停》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我的手表停了
 • Phồn – 我的手錶停了
 • Pinyin – Wǒ de shǒubiǎo tíngle
 • Bồi – Ủa tơ sấu pẻo thính lơ
 • Dịch tiếng Việt – Đồng hồ của tôi  đã dừng lại
 • Dịch tiếng Anh – My watch has stopped.

Ví dụ 2:

 • Giản – 停下来喘口气
 • Phồn – 停下來喘口氣
 • Pinyin – Tíng xiàlái chuǎn kǒuqì
 • Bồi – Thính xà lái choản khẩu chi
 • Dịch tiếng Việt – Dừng lại và hít một hơi dài
 • Dịch tiếng Anh – to pause for breath


Các chữ Hán đồng âm

 • 亭: pavilion; booth; kiosk; erect;
 • 婷: graceful;
 • 庭: main hall; front courtyard; law court;
 • 廷: palace courtyard;
 • 朾: to bump;
 • 楟: tree;
 • 渟: stagnant water;
 • 筳: bamboo pole; spindle;
 • 莛: stalk of grass;
 • 葶: Draba nemerosa bebe carpa;
 • 蝏: (insect); Leptogaster basiralis;
 • 霆: clap of thunder;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

3  +  3  =