Menu

1037 – 挺 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《挺》的笔顺动画写字动画演示

《挺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我/ 我们挺运气的
 • Phồn – 我/ 我們挺運氣的
 • Pinyin – Wǒ/ wǒmen tǐng yùnqì de
 • Bồi – Ủa/ ủa mân thỉnh duỳn chi tơ
 • Dịch tiếng Việt – may mắn cho tôi/ chúng tôi
 • Dịch tiếng Anh – luckily for me/ us

Ví dụ 2:

 • Giản – 我挺想喝杯咖啡
 • Phồn – 我挺想喝杯咖啡
 • Pinyin – Wǒ tǐng xiǎng hē bēi kāfēi
 • Bồi – Ủa thính xẻng hưa pây kha phây
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn uống một tách cà phê
 • Dịch tiếng Anh – I wouldn’t mind a coffee


Các chữ Hán đồng âm

 • 梃: a club (weapon);
 • 珽: scepter;
 • 町: raised path between fields;
 • 脡: brisket meat; straight;
 • 艇: vessel; small ship;
 • 颋: narrow forehead;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  51  =  54