Menu

1040 – 同情 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《同》的笔顺动画写字动画演示

《同》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《情》的笔顺动画写字动画演示

《情》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 最深切的同情
 • Phồn – 最深切的同情
 • Pinyin – Zuì shēnqiè de tóngqíng
 • Bồi – Chuây sân chìa tơ thúng chính
 • Dịch tiếng Việt – Thông cảm sâu sắc nhất
 • Dịch tiếng Anh – in deepest sympathy

Ví dụ 2:

 • Giản – 我非常同情他们
 • Phồn – 我非常同情他們
 • Pinyin – Wǒ fēicháng tóngqíng tāmen
 • Bồi – Ủa phây cháng thùng chính tha mân
 • Dịch tiếng Việt – Tôi rất đồng cảm với họ
 • Dịch tiếng Anh – my heart went out to them


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

68  +    =  78