Menu

1042 – 推 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《推》的笔顺动画写字动画演示

《推》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他推了个光头
 • Phồn – 他推了個光頭
 • Pinyin – Tā tuīle gè guāngtóu
 • Bồi – Tha thuây lơ cừa quang thấu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã cạo trọc đầu.
 • Dịch tiếng Anh – He’s shaved his head.

Ví dụ 2:

 • Giản – 耸了耸肩/ 推了一把
 • Phồn – 聳了聳肩/ 推了一把
 • Pinyin – Sǒngle sǒngjiān/ tuīle yī bǎ
 • Bồi – Sủng lơ sủng chiên/ thuây lơ i pả
 • Dịch tiếng Việt – nhún vai / đẩy
 • Dịch tiếng Anh – to give a shrug/ push


Các chữ Hán đồng âm

 • 蓷: Leonurus macranthus;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

5  +  1  =