Menu

1045 – 袜子 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《袜》的笔顺动画写字动画演示

《袜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她的袜子挂破了
 • Phồn – 她的襪子掛破了
 • Pinyin – Tā de wàzi guà pòle
 • Bồi – Tha tơ òa chư qua pùa lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tất của cô ấy đã bị rách
 • Dịch tiếng Anh – She had snags in her stockings.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的抽屉里塞满了袜子和内衣
 • Phồn – 我的抽屜裡塞滿了襪子和內衣
 • Pinyin – Wǒ de chōutì lǐ sāi mǎnle wàzi hé nèiyī
 • Bồi – Ủa tơ châu thì lỉ sai mản lơ òa chư hứa nầy i
 • Dịch tiếng Việt – Ngăn kéo của tôi được nhồi nhét với  đống vớ và đồ lót
 • Dịch tiếng Anh – My drawer was filled with socks and underwear.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

7  +  3  =