Menu

1046 – 完全 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《完》的笔顺动画写字动画演示

《完》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《全》的笔顺动画写字动画演示

《全》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 完全合格的
 • Phồn – 完全合格的
 • Pinyin – Wánquán hégé de
 • Bồi – Oán choán hưa cứa tơ
 • Dịch tiếng Việt – Đủ điều kiện
 • Dịch tiếng Anh – fully qualified

Ví dụ 2:

 • Giản – 完全康复了
 • Phồn – 完全康復了
 • Pinyin – Wánquán kāngfùle
 • Bồi – Oán choán khang phu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Phục hồi hoàn toàn
 • Dịch tiếng Anh – as right as rain


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

4  +  6  =