Menu

1047 – 往往 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《往》的笔顺动画写字动画演示

《往》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《往》的笔顺动画写字动画演示

《往》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这种疖子往往会复发
 • Phồn – 這種癤子往往會復發
 • Pinyin – Zhè zhǒng jiēzi wǎngwǎng huì fùfā
 • Bồi – Chừa chủng chia chư oáng oảng huầy phù pha
 • Dịch tiếng Việt – Nhọt thường có dấu hiệu bị sưng lại
 • Dịch tiếng Anh – Such boils tend to recrudesce.

Ví dụ 2:

 • Giản – 吸烟人群往往处于第三状态
 • Phồn – 吸煙人群往往處於第三狀態
 • Pinyin – Xīyān rénqún wǎngwǎng chǔyú dì sān zhuàngtài
 • Bồi – Xi dan rấn chuýn oáng oảng chủ dúy tì san choang thài
 • Dịch tiếng Việt – Những người hút thuốc thường có sức khỏe yếu.
 • Dịch tiếng Anh – Smokers are often in bad health.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  37  =  40