Menu

1048 – 网球 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《网》的笔顺动画写字动画演示

《网》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《球》的笔顺动画写字动画演示

《球》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我喜欢打网球
 • Phồn – 我喜歡打網球
 • Pinyin – Wǒ xǐhuan dǎ wǎngqiú.
 • Bồi – ủa xỉ hoan tả oáng chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thích chơi tennis
 • Dịch tiếng Anh – I like to play tennis.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她的网球打得还可以
 • Phồn – 她的網球打得還可以
 • Pinyin – Tā de wǎngqiú dǎ dé hái kěyǐ
 • Bồi – Tha tơ oảng chiếu tả hái khứa ỉ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy chơi tennis khá tốt
 • Dịch tiếng Anh – She plays tennis tolerably.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

2  +  2  =