Menu

1049 – 网站 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《网》的笔顺动画写字动画演示

《网》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《站》的笔顺动画写字动画演示

《站》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们都信赖网站
 • Phồn – 我們都信賴網站
 • Pinyin – Wǒmen dōu xìnlài wǎngzhàn
 • Bồi – Ủa mân tâu xin lài oảng chàn
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đều tin tưởng  vào các trang web
 • Dịch tiếng Anh – We all depended on the website.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们的网站上有更多信息
 • Phồn – 我們的網站上有更多信息
 • Pinyin – Wǒmen de wǎngzhàn shàng yǒu gèng duō xìnxī
 • Bồi – Ủa mân tơ oảng chàn sàng dẩu câng tua xin xi
 • Dịch tiếng Việt – Thông tin thêm có sẵn trên trang web của chúng tôi.
 • Dịch tiếng Anh – Further information is available on our website.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 站


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 站

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

64  +    =  70