Menu

1051 – 卫生间 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《卫》的笔顺动画写字动画演示

《卫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《间》的笔顺动画写字动画演示

《间》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她匆忙走进卫生间
 • Phồn – 她匆忙走進衛生間
 • Pinyin – Tā cōngmáng zǒu jìn wèishēngjiān
 • Bồi – Tha chung máng chẩu chin uầy sâng chiên
 • Dịch tiếng Việt – Cô vội vã vào phòng tắm.
 • Dịch tiếng Anh – She hurried into the bathroom.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他家卫生间装的是过淋浴盆
 • Phồn – 他家衛生間裝的是過淋浴盆
 • Pinyin – Tā jiā wèishēngjiān zhuāng de shìguò lìn yù pén
 • Bồi – Tha cha uầy sâng chiên choang tơ sừ cua kin dùy pấn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta lắp một bồn tắm trong phòng tắm của nhà mình.
 • Dịch tiếng Anh – He installed a filtrating bathtub in his bathroom.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  17  =  19