Menu

1093 – 牙膏 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《牙》的笔顺动画写字动画演示

《牙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《牙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《膏》的笔顺动画写字动画演示

《膏》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《膏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 含氟的牙膏
 • Phồn – 含氟的牙膏
 • Pinyin – Hán fú de yágāo
 • Bồi – Hán phú tơ dáo cao
 • Dịch tiếng Việt – kem đánh răng có chất florua
 • Dịch tiếng Anh – toothpaste with fluoride

Ví dụ 2:

 • Giản – 还有牙膏
 • Phồn – 還有牙膏
 • Pinyin – Hái yǒu yágāo
 • Bồi – Hái dẩu dá cao
 • Dịch tiếng Việt – còn kem đánh răng nữa
 • Dịch tiếng Anh – but also toothpaste.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

8  +  2  =