Menu

1095 – 严格 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《严》的笔顺动画写字动画演示

《严》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《严》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《格》的笔顺动画写字动画演示

《格》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《格》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 老师的要求非常严格
 • Phồn – 老師的要求非常嚴格
 • Pinyin – Lǎoshī de yāoqiú fēicháng yángé
 • Bồi – Lảo sư tơ dao chiếu phây cháng dán cứa
 • Dịch tiếng Việt – Yêu cầu của giáo viên rất nghiêm ngặt
 • Dịch tiếng Anh – The teacher’s demands are very severe.

Ví dụ 2:

 • Giản – 严格对待某人
 • Phồn – 嚴格對待某人
 • Pinyin – Yángé duìdài mǒu rén
 • Bồi – Dáng cứa tuây tài mẩu rấn
 • Dịch tiếng Việt – Đối xử nghiêm khắc với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to be firm with somebody


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

  +  33  =  37