Menu

1102 – 阳光 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《阳》的笔顺动画写字动画演示

《阳》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《阳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《光》的笔顺动画写字动画演示

《光》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《光》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 温暖的阳光
 • Phồn – 溫暖的陽光
 • Pinyin – Wēnnuǎn de yángguāng
 • Bồi – Uân noản tơ dáng quang
 • Dịch tiếng Việt – Nắng ấm
 • Dịch tiếng Anh – warm sunshine

Ví dụ 2:

 • Giản – 今天阳光明媚!
 • Phồn – 今天陽光明媚!
 • Pinyin – Jīntiān yángguāng míngmèi!
 • Bồi – Chin thiên dáng quang mính mầy!
 • Dịch tiếng Việt – Hôm nay trời nắng!
 • Dịch tiếng Anh – It’s a sunny today!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  89  =  97