Menu

1134 – 愉快 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《愉》的笔顺动画写字动画演示

《愉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《愉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《快》的笔顺动画写字动画演示

《快》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《快》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 希望你玩得愉快!
 • Phồn – 希望你玩得愉快!
 • Pinyin – Xīwàng nǐ wán dé yúkuài!
 • Bồi – Xi oàng nỉ oán tứa dúy khoài
 • Dịch tiếng Việt – Hy vọng bạn có niềm vui!
 • Dịch tiếng Anh – Enjoy your stay!

Ví dụ 2:

 • Giản – 别为了天气不愉快
 • Phồn – 別為了天氣不愉快
 • Pinyin – Bié wèile tiānqì bùyúkuài
 • Bồi – Pía uây lơ thiên chi pù dúy  khoai
 • Dịch tiếng Việt – Đừng buồn vì thời tiết
 • Dịch tiếng Anh – Don’t let the weather put you off.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  47  =  54