Menu

1135 – 与 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《与》的笔顺动画写字动画演示

《与》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《与》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 研究与开发
 • Phồn – 研究與開發
 • Pinyin – Yánjiū yǔ kāifā
 • Bồi – Dán chiêu dủy khai pha
 • Dịch tiếng Việt – Nghiên cứu và phát triển
 • Dịch tiếng Anh – research and development

Ví dụ 2:

 • Giản – 与…不一致
 • Phồn – 與…不一致
 • Pinyin – Yǔ…bùyīzhì
 • Bồi – Dủy … pù i sừ
 • Dịch tiếng Việt – Không phù hợp với
 • Dịch tiếng Anh – inconsistent with


Các chữ Hán đồng âm

 • 㼌: 㼌
 • 予: to give;
 • 伛: hunchbacked;
 • 俣: big;
 • 噳: herd; stag; buck;
 • 圄: prison; to imprison;
 • 圉: horse stable; frontier;
 • 宇: room; universe;
 • 寙: bad; useless; weak;
 • 屿: islet;
 • 敔: percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick;
 • 斞: stack of grain; dry measure equivalent to 16 斗[dou3] or 160 liters;
 • 瑀: (chalcedony);
 • 瘐: to maltreat (as prisoners);
 • 禹: Yu the Great (c. 21st century BC), mythical leader who tamed the floods; surname Yu;
 • 窳: bad; useless; weak;
 • 羽: feather; plum; wings; 5th note in pentatonic scale;
 • 與: versus
 • 语: dialect; language; speech;
 • 雨: rain; CL:阵[zhen4],场[chang2];
 • 龉: irregular teeth;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  69  =  74