Menu

1140 – 原来 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《原》的笔顺动画写字动画演示

《原》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《原》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 原来真凶是他的妹妹
 • Phồn – 原來真兇是他的妹妹
 • Pinyin – Yuánlái zhēn xiōng shì tā de mèimei
 • Bồi – Doán lái chân xung sừ tha tơ mây mầy
 • Dịch tiếng Việt – Thì ra là em gái anh.
 • Dịch tiếng Anh – The real criminal turned out to be his sister.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他将接替原来的大使
 • Phồn – 他將接替原來的大使
 • Pinyin – Tā jiāng jiētì yuánlái de dàshǐ
 • Bồi – Tha cheng chia thì doán lái tơ tà sử
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy thay thế cựu đại sứ.
 • Dịch tiếng Anh – He’s replacing the former ambassador.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

48  +    =  58