Menu

1148 – 咱们 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《咱》的笔顺动画写字动画演示

《咱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《咱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《们》的笔顺动画写字动画演示

《们》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《们》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 咱们玩游戏吧
 • Phồn – 咱們玩遊戲吧
 • Pinyin – Zánmen wán yóuxì ba
 • Bồi – Chán mân oán dấu xi pa
 • Dịch tiếng Việt – Hãy chơi một trò chơi đi
 • Dịch tiếng Anh – Let’s play a game.

Ví dụ 2:

 • Giản – 咱们谈论正事吧
 • Phồn – 咱們談論正事吧
 • Pinyin – Zánmen tánlùn zhèngshì ba
 • Bồi – Chán mân thán luỳn châng sừ pa
 • Dịch tiếng Việt – Hãy nói về kinh doanh đi
 • Dịch tiếng Anh – Let’s talk business.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

2  +  3  =