Menu

1151 – 责任 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《责》的笔顺动画写字动画演示

《责》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《责》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《任》的笔顺动画写字动画演示

《任》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《任》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 责任不在我
 • Phồn – 責任不在我
 • Pinyin – Zérèn bùzài wǒ
 • Bồi – Chứa rân pù chai ủa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không chịu trách nhiệm đâu
 • Dịch tiếng Anh – I’m not to blame

Ví dụ 2:

 • Giản – 尽自己的责任
 • Phồn – 儘自己的責任
 • Pinyin – Jǐn zi jǐ de zérèn
 • Bồi – hỉn chư chỉ tơ chứa rân
 • Dịch tiếng Việt – làm phần của bạn
 • Dịch tiếng Anh – to do one’s share


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

73  +    =  76