Menu

1153 – 占线 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《占》的笔顺动画写字动画演示

《占》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《占》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《线》的笔顺动画写字动画演示

《线》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《线》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 办公室的电话占线
 • Phồn – 辦公室的電話佔線
 • Pinyin – Bàngōngshì de diànhuà zhànxiàn
 • Bồi – Pan cung sư tơ hoa chan xiên
 • Dịch tiếng Việt – Điện thoại văn phòng báo bận
 • Dịch tiếng Anh – The office phone is engaged (UK)/ busy (US).

Ví dụ 2:

 • Giản – 我想电话包席,可饭店那边一直占线
 • Phồn – 我想電話包席,可飯店那邊一直佔線
 • Pinyin – Wǒ xiǎng diànhuà bāo xí, kě fàndiàn nà biān yīzhí zhànxiàn
 • Bồi – Úa xẻng tiên hoa pao xí, khửa phan tiên na piên i chứ chan xiên
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn đặt phòng qua điện thoại, nhưng khách sạn này luôn bận rộn
 • Dịch tiếng Anh – I wanted to book at that restaurant, but the line was always busy.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

29  +    =  34