Menu

1154 – 招聘 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《招》的笔顺动画写字动画演示

《招》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《招》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《聘》的笔顺动画写字动画演示

《聘》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《聘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这家饭店要招聘服务员
 • Phồn – 這家飯店要招聘服務員
 • Pinyin – Zhè jiā fàndiàn yào zhāopìn fúwùyuán
 • Bồi – hưa cha phan tiên dao chao pin phú ù doán
 • Dịch tiếng Việt – Nhà hàng này muốn thuê thêm một người phục vụ
 • Dịch tiếng Anh – The hotel wants to advertise for waiters.

Ví dụ 2:

 • Giản – 招聘会计由我经管
 • Phồn – 招聘會計由我經管
 • Pinyin – Zhāopìn kuàijì yóu wǒ jīngguǎn
 • Bồi – Chao pin khoai chi dấu ủa chinh quản
 • Dịch tiếng Việt – Tuyển kế toán là trách nhiệm của tôi.
 • Dịch tiếng Anh – Recruiting accountants is my responsibility.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

  +  38  =  48