Menu

1160 – 正确 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《正》的笔顺动画写字动画演示

《正》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《正》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《确》的笔顺动画写字动画演示

《确》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《确》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你完全正确
 • Phồn – 你完全正確
 • Pinyin – Nǐ wánquán zhèngquè
 • Bồi – Nỉ oán choán châng chuê
 • Dịch tiếng Việt – Bạn hoàn toàn đúng
 • Dịch tiếng Anh – You’re perfectly right.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的目标是正确的
 • Phồn – 他的目標是正確的
 • Pinyin – Tā de mùbiāo shì zhèngquè de
 • Bồi – Tha tơ mu peo sừ châng chuê tơ
 • Dịch tiếng Việt – Mục tiêu của anh ấy là đúng
 • Dịch tiếng Anh – His aim was true.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

9  +  1  =