Menu

1164 – 支持 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《支》的笔顺动画写字动画演示

《支》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《支》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《持》的笔顺动画写字动画演示

《持》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《持》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我需要你的支持!
 • Phồn – 我需要你的支持!
 • Pinyin – Wǒ xūyào nǐ de zhīchí!
 • Bồi – Ủa xuy dao nỉ tơ chư chí!
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cần sự hỗ trợ của bạn!
 • Dịch tiếng Anh – I need you to back me up!

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的雇主支持他
 • Phồn – 他的雇主支持他
 • Pinyin – Tā de gùzhǔ zhīchí tā
 • Bồi – Tha tơ cu chủ chư chí tha
 • Dịch tiếng Việt – Chủ của anh ta ủng hộ anh ta.
 • Dịch tiếng Anh – His employers backed him up.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

52  +    =  62