Menu

1170 – 只好 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《只》的笔顺动画写字动画演示

《只》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《只》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我只好少抽些烟
 • Phồn – 我只好少抽些煙
 • Pinyin – Wǒ zhǐhǎo shǎo chōu xiē yān
 • Bồi – Ủa chứ hảo sảo châu xia dan
 • Dịch tiếng Việt – Tôi phải giảm thiểu việc hút thuôc thôi
 • Dịch tiếng Anh – I have to cut down smoking.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我别无办法,只好哭
 • Phồn – 我別無辦法,只好哭
 • Pinyin – Wǒ bié wú bànfǎ, zhǐhǎo kū
 • Bồi – Ủa pía ú pan phả, chứ hảo khu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không còn cách nào khác ngoài khóc cả
 • Dịch tiếng Anh – I had no choice but to cry .


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

2  +  1  =