Menu

1171 – 只要 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《只》的笔顺动画写字动画演示

《只》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《只》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我只要一会儿
 • Phồn – 我只要一會兒
 • Pinyin – Wǒ zhǐyào yīhuǐ’er
 • Bồi – Úa chử dào i huây ơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi chỉ cần một lúc thôi
 • Dịch tiếng Anh – I’ll just be a sec

Ví dụ 2:

 • Giản – 目前我们只要女模特
 • Phồn – 目前我們只要女模特
 • Pinyin – Mùqián wǒmen zhǐyào nǚ mótè
 • Bồi – Mu chiến ủa mân chử dào nủy múa thừa
 • Dịch tiếng Việt – Hiện tại chúng tôi chỉ cần người mẫu nữ thôi
 • Dịch tiếng Anh – We are only looking for female models at the moment.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

  +  87  =  91