Menu

1177 – 重视 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《量》的笔顺动画写字动画演示

《量》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《量》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《视》的笔顺动画写字动画演示

《视》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《视》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们很重视健康
 • Phồn – 我們很重視健康
 • Pinyin – Wǒmen hěn zhòngshì jiànkāng
 • Bồi – Ủa mân hẩn chung sừ chien khang
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi rất coi trọng sức khỏe của mình
 • Dịch tiếng Anh – We are very particular about health.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他因重视细节而闻名
 • Phồn – 他因重視細節而聞名
 • Pinyin – Tā yīn chóng shì xìjié ér wénmíng
 • Bồi – Tha din chúng sừ xi chía ứa uân mính
 • Dịch tiếng Việt – Ông được biết đến với sự chú ý đến  từng chi tiết
 • Dịch tiếng Anh – He was noted for his attention to detail.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

1  +  1  =