Menu

1180 – 祝贺 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《祝》的笔顺动画写字动画演示

《祝》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《祝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《贺》的笔顺动画写字动画演示

《贺》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《贺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 热烈的祝贺
 • Phồn – 熱烈的祝賀
 • Pinyin – Rèliè de zhùhè
 • Bồi – Rưa lìa tơ chu hừa
 • Dịch tiếng Việt – Xin nồng nhiệt chúc mừng
 • Dịch tiếng Anh – Warm congratulations

Ví dụ 2:

 • Giản – 请接受我新年的祝贺
 • Phồn – 請接受我新年的祝賀
 • Pinyin – Qǐng jiēshòu wǒ xīnnián de zhùhè
 • Bồi – Chỉnh chia sâu ủa xin niến tơ chư hừa
 • Dịch tiếng Việt – Hãy nhận lời chúc mừng năm mới của tôi nhé
 • Dịch tiếng Anh – Please accept my new year’s greetings.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

10  +    =  15