Menu

1186 – 准确 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《准》的笔顺动画写字动画演示

《准》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《准》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《确》的笔顺动画写字动画演示

《确》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《确》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他的信息非常准确
 • Phồn – 他的信息非常準確
 • Pinyin – Tā de xìnxī fēicháng zhǔnquè
 • Bồi – Tha tơ xin xi phây cháng chuẩn chuê
 • Dịch tiếng Việt – Thông tin của anh ấy rất chính xác
 • Dịch tiếng Anh – His message was right on the button.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的反应准确而又迅速
 • Phồn – 他的反應準確而又迅速
 • Pinyin – Tā de fǎnyìng zhǔnquè ér yòu xùnsù
 • Bồi – Tha tơ phản dinh chuẩn chuê ứa dâu xuyn sù
 • Dịch tiếng Việt – Phản hồi của anh ấy rất chính xác và nhanh chóng.
 • Dịch tiếng Anh – His reaction was phenomenally quick.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

53  +    =  58