Menu

1189 – 自然 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《自》的笔顺动画写字动画演示

《自》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《自》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《然》的笔顺动画写字动画演示

《然》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《然》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 自然是真的
 • Phồn – 自然是真的
 • Pinyin – Zìrán shì zhēn de
 • Bồi – Chư rán sừ chân tơ
 • Dịch tiếng Việt – Điều đó là tất nhiên là đúng.
 • Dịch tiếng Anh – That is of course true.

Ví dụ 2:

 • Giản – 自然资源贫乏
 • Phồn – 自然資源貧乏
 • Pinyin – zìránzīyuán pínfá
 • Bồi – Chư rán chư doán pín phá
 • Dịch tiếng Việt – Tài nguyên thiên nhiên kém
 • Dịch tiếng Anh – lacking in natural resources


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

18  +    =  21