Menu

1193 – 最好 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《最》的笔顺动画写字动画演示

《最》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《最》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她化学学得最好
 • Phồn – 她化學學得最好
 • Pinyin – Tā huàxué xué dé zuì hǎo
 • Bồi – Tha loa xuê xuế tứ chuây hảo
 • Dịch tiếng Việt – Môn cô ấy học tốt nhất là Hóa học.
 • Dịch tiếng Anh – Her best subject is Chemistry.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这家银行的电汇服务最好
 • Phồn – 這家銀行的電匯服務最好
 • Pinyin – Zhè jiā yínháng de diànhuì fúwù zuì hǎo
 • Bồi – Chưa cha dính háng tơ tiên huây phú ù chuây hảo
 • Dịch tiếng Việt – Ngân hàng này có dịch vụ chuyển khoản tốt nhất.
 • Dịch tiếng Anh – This bank provides the best electronic transfer service.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

29  +    =  34