Menu

1195 – 左右– HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《左》的笔顺动画写字动画演示

《左》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《左》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《右》的笔顺动画写字动画演示

《右》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《右》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 上午10点左右
 • Phồn – 上午10點左右
 • Pinyin – Shàngwǔ 10 diǎn zuǒyòu
 • Bồi – Sang ủ sứ tiển chủa dầu
 • Dịch tiếng Việt – Khoảng 10 giờ sáng
 • Dịch tiếng Anh – in the middle of the morning

Ví dụ 2:

 • Giản – 他把头左右转动
 • Phồn – 他把頭左右轉動
 • Pinyin – Tā bǎtóu zuǒyòu zhuǎndòng
 • Bồi – Tha pả thấu chủa dầu choản tung
 • Dịch tiếng Việt – Anh quay đầu sang trái và phải
 • Dịch tiếng Anh – He turned his head left and right.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

44  +    =  45