Menu

1199 – 座 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《座》的笔顺动画写字动画演示

《座》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《座》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《座


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我是宝瓶座的
 • Phồn – 我是寶瓶座的
 • Pinyin – Wǒ shì bǎopíngzuò de
 • Bồi – Ủa sừ pảo pính chua tơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thuộc cung Bảo Bình
 • Dịch tiếng Anh – I’m (an) Aquarius

Ví dụ 2:

 • Giản – 洛阳是座历史悠久的古城
 • Phồn – 洛陽是座歷史悠久的古城
 • Pinyin – Luòyáng shì zuò lìshǐ yōujiǔ de gǔchéng
 • Bồi – Lua dáng sừ chua lì sử dâu chiếu tơ củ chấng
 • Dịch tiếng Việt – Lạc Dương là một thành phố cổ có lịch sử lâu đời
 • Dịch tiếng Anh – Luoyang is an old city with a long history.


Các chữ Hán đồng âm

 • 作: to do; to grow; to write or compose; to pretend; to regard as; to feel; writings or works;
 • 做: to make; to do; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on appearance;
 • 唑: azole (chemistry);
 • 坐: to sit; to take a seat; to take (a bus, airplane etc); to bear fruit; variant of 座[zuo4];
 • 岝: name of a mountain in Shandong;
 • 怍: ashamed;
 • 柞: oak; Quercus serrata;
 • 祚: blessing; the throne;
 • 胙: to grant or bestow; sacrificial flesh offered to the gods (old); blessing; title of a sovereign (old);
 • 葄: straw cushion; pillow;
 • 酢: toast to host by guest;
 • 阼: steps leading to the eastern door;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

71  +    =  79