Menu

1200 – 座位 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《座》的笔顺动画写字动画演示

《座》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《座》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《位》的笔顺动画写字动画演示

《位》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《位》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我想预订座位
 • Phồn – 我想預訂座位
 • Pinyin – Wǒ xiǎng yùdìng zuòwèi
 • Bồi – Úa xẻng dùy tinh chua uây
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn đặt chỗ trước.
 • Dịch tiếng Anh – I want to book seats in advance.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们的座位在第一排
 • Phồn – 我們的座位在第一排
 • Pinyin -Wǒmen de zuòwèi zài dì yī pái
 • Bồi – Ủa mân tơ chua uây chai ti i pái
 • Dịch tiếng Việt – Chỗ ngồi của chúng tôi ở hàng đầu tiên
 • Dịch tiếng Anh – We had seats in the first row.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

9  +  1  =