Menu

1218 – 薄 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《薄》字的笔顺动画演示

《薄》的笔顺动画写字动画演示

《薄》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《薄》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 它被切得极薄
 • Phồn -它被切得極薄。
 • Pinyin – Tā bèi qiē de jí báo.
 • Bồi – Tha pây chia tơ chi páo
 • Dịch tiếng Việt – Nó được cắt rất mỏng
 • Dịch tiếng Anh – It was cut wafer-thin.

 

Ví dụ 2:

 • Giản – 请把火鸡肉切得薄一点
 • Phồn – 請把火雞肉切得薄一點
 • Pinyin – Qǐng bǎ huǒ jīròu qiè dé báo yīdiǎn
 • Bồi – Chỉnh pá hủa chi râu chia tưa páo i tiển
 • Dịch tiếng Việt – Hãy cắt mỏng miếng gà tây
 • Dịch tiếng Anh – Please cut the turkey thin.


Các chữ Hán đồng âm

 • 雹: hail;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

24  +    =  33