Menu

1232 – 背景 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《背》字的笔顺动画演示

《背》的笔顺动画写字动画演示

《背》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《背》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《景》字的笔顺动画演示

《景》的笔顺动画写字动画演示

《景》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《景》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在…的背景下
 • Phồn – 在…的背景下
 • Pinyin – Zài…de bèijǐng xià
 • Bồi – Chai … tơ pây chỉnh xa
 • Dịch tiếng Việt – Trong bối cảnh
 • Dịch tiếng Anh – against a background of..

Ví dụ 2:

 • Giản – 以罗马为背景的小说
 • Phồn – 以羅馬為背景的小說
 • Pinyin – Yǐ Luómǎ wéi bèijǐng de xiǎoshuō
 • Bồi – Ỉ lúa mả uấy pây chỉnh tơ xẻo sua
 • Dịch tiếng Việt – Tiểu thuyết La Mã
 • Dịch tiếng Anh – a novel set in Rome


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

  +  75  =  77