Menu

1270 – 布 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《布》字的笔顺动画演示

《布》的笔顺动画写字动画演示

《布》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《布》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 做个布娃娃
 • Phồn – 做個布娃娃
 • Pinyin – Zuò gè bùwáwá
 • Bồi – Chua cưa pu oa óa
 • Dịch tiếng Việt – Hãy làm búp bê vải
 • Dịch tiếng Anh – make a cloth doll

Ví dụ 2:

 • Giản – 雅各布是一个多体毛的人。
 • Phồn – 雅各布是一個多體毛的人
 • Pinyin – Yǎ gè bù shì yígè duō tǐ máo de rén.
 • Bồi – Dả cua pu sừ í cưa tua thỉ máo tơ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Jacob là một người đàn ông chăng hoa
 • Dịch tiếng Anh – Jacob was a hairy man.


Các chữ Hán đồng âm

 • 不: (negative prefix); not; no;
 • 埔: port; wharf; pier;
 • 埗: wharf; dock; jetty; trading center; port; place name;
 • 埠: wharf; port; pier;
 • 怖: terror; terrified; afraid; frightened;
 • 捗: to make progress;
 • 步: a step; a pace; walk; march; stages in a process; situation;
 • 歨: 歨
 • 歩: Japanese variant of 步[bu4];
 • 瓿: a kind of vase (old); see 安瓿[an1 bu4];
 • 篰: sieve-like utensil;
 • 簿: a book; a register; account-book;
 • 蔀: cycle of 76 years; shade;
 • 部: ministry; department; section; part; division; troops; board; classifier for works of literature, films, machines etc;
 • 钚: plutonium (chemistry);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 02 (1251 – 1300)

Comments

58  +    =  66