Menu

1302 – 车厢 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《车》字的笔顺动画演示

《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《厢》字的笔顺动画演示

《厢》的笔顺动画写字动画演示

《厢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《厢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我的座位在10号车厢
 • Phồn – 我的座位在10號車廂
 • Pinyin – Wǒ de zuòwèi zài 10 hào chēxiāng
 • Bồi – Ủa tơ chua uây chai sứ hao chưa xeng
 • Dịch tiếng Việt – Chỗ ngồi của tôi ở khoang 10.
 • Dịch tiếng Anh – My seat is in coach ten.

Ví dụ 2:

 • Giản – 枪一起对着列车车厢猛烈地、摧毁性地扫射
 • Phồn – 槍一起對著列車車廂猛烈地、摧毀性地掃射
 • Pinyin – Qiāng yīqǐ duìzhe lièchē chēxiāng měngliè de, cuīhuǐ xìng dì sǎoshè
 • Bồi – Cheng i chỉ tuây chơ lia chưa chưa xeng lia tơ, chuây huẩy xinh tì sảo sưa
 • Dịch tiếng Việt – Những phát súng nổ dữ dội và hủy diệt khoang tàu.
 • Dịch tiếng Anh – Guns fired witheringly at the railroad cars.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

1  +  1  =