Menu

1303 – 彻底 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《彻》字的笔顺动画演示

《彻》的笔顺动画写字动画演示

《彻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《彻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《底》字的笔顺动画演示

《底》的笔顺动画写字动画演示

《底》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《底》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 彻底的失败
 • Phồn – 徹底的失敗
 • Pinyin – Chèdǐ de shībài
 • Bồi – Chưa tỉ sư pai
 • Dịch tiếng Việt – Thất bại hoàn toàn
 • Dịch tiếng Anh – an abysmal failure

Ví dụ 2:

 • Giản – 那是个彻底的失败
 • Phồn – 那是個徹底的失敗
 • Pinyin – Nà shìgè chèdǐ de shībài
 • Bồi – Na sư cưa chưa tỉ tơ sử pai
 • Dịch tiếng Việt – Đó là một thất bại hoàn toàn
 • Dịch tiếng Anh – it was a (complete) failure


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  25  =  33