Menu

1309 – 成分 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《成》字的笔顺动画演示

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《分》字的笔顺动画演示

《分》的笔顺动画写字动画演示

《分》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《分》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 搅匀主要成分
 • Phồn – 攪勻主要成分
 • Pinyin – Jiǎo yún zhǔyào chéngfèn
 • Bồi – Chẻo duýn chủ dao chấng phân
 • Dịch tiếng Việt – Khuấy đều các thành phần chính.
 • Dịch tiếng Anh – Homogenize the main ingredients.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个故事有真实的成分
 • Phồn – 這個故事有真實的成分
 • Pinyin – Zhège gùshì yǒu zhēnshí de chéngfèn
 • Bồi – hưa cơ cu sư dẩu sân sứ tơ chấng phân
 • Dịch tiếng Việt – Câu chuyện này có yếu tố sự thật
 • Dịch tiếng Anh – the story contains an element of truth


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

8  +  1  =