Menu

1311 – 成就 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《成》字的笔顺动画演示

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《就》字的笔顺动画演示

《就》的笔顺动画写字动画演示

《就》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《就》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản -引以为豪的成就
 • Phồn -引以為豪的成就
 • Pinyin – Yǐn yǐ wéi háo de chéngjiù
 • Bồi – Dỉn ỉ uấy háo tơ chấng chiêu
 • Dịch tiếng Việt – Một thành tích đáng tự hào
 • Dịch tiếng Anh – a feather in one’s cap

Ví dụ 2:

 • Giản – 这是个了不起的成就
 • Phồn – 這是個了不起的成就
 • Pinyin – Zhè shìgè liǎobùqǐ de chéngjiù
 • Bồi – Chưa sừ cưa lẻo pu chỉ tơ chấng chiêu
 • Dịch tiếng Việt – Đây là một thành tích tuyệt vời
 • Dịch tiếng Anh – it was quite an achievement


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

2  +  5  =