Menu

1313 – 成人 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《成》字的笔顺动画演示

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《人》字的笔顺动画演示

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 男孩长大成人
 • Phồn – 男孩長大成人
 • Pinyin – Nánhái zhǎng dà chéngrén
 • Bồi -Nán hái chảng ta chấng rấn
 • Dịch tiếng Việt – Cậu bé ấy đã lớn lên
 • Dịch tiếng Anh – A boy grows into a man.

Ví dụ 2:

 • Giản – 在英国,有120种成人杂志合法销售
 • Phồn – 在英國,有120種成人雜誌合法銷售
 • Pinyin – Zài yīngguó, yǒu 120 zhǒng chéngrén zázhì héfǎ xiāoshòu
 • Bồi – Chai dinh cúa, dẩu i pái ơ sứ chủng chấng rấn chá chư hứa phả xeo sua
 • Dịch tiếng Việt – 120 tạp chí dành cho người lớn đã được bán hợp pháp tại Anh
 • Dịch tiếng Anh – There are 120 adult magazines legally for sale in Britain.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

3  +  7  =