Menu

1314 – 成熟 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《成》画演示字的笔顺动

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

熟》字的笔顺动画演示

《熟》的笔顺动画写字动画演示

《熟》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《熟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们非常成熟
 • Phồn – 他們非常成熟
 • Pinyin – Tāmen fēicháng chéngshú
 • Bồi – Tha mân phây cháng chấng sú
 • Dịch tiếng Việt – Họ đã rất trưởng thành
 • Dịch tiếng Anh – They’re highly sophisticated.

Ví dụ 2:

 • Giản – 阳光使水果成熟
 • Phồn – 陽光使水果成熟
 • Pinyin – Yángguāng shǐ shuǐguǒ chéngshú
 • Bồi – Dáng quang sử suấy của chấng sú
 • Dịch tiếng Việt – Ánh nắng giúp chín trái cây
 • Dịch tiếng Anh – The sun ripens the fruit.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  37  =  38