Menu

1316 – 成长 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《成》字的笔顺动画演示

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《长》字的笔顺动画演示

《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 胚胎的成长
 • Phồn – 胚胎的成長
 • Pinyin – Pēitāi de chéngzhǎng
 • Bồi – Pây tai tơ cháng chảng
 • Dịch tiếng Việt – sự phát triển của phôi giống
 • Dịch tiếng Anh – the development of the embryo

Ví dụ 2:

 • Giản – 她儿子每天都在成长
 • Phồn – 她兒子每天都在成長
 • Pinyin – Tā érzi měitiān dū zài chéngzhǎng
 • Bồi – Tha ứa chư mẩy thiên tu chai chấng chảng
 • Dịch tiếng Việt – Con trai cô ấy đang trưởng thành lên mỗi ngày
 • Dịch tiếng Anh – Her son keeps growing very day.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

8  +  1  =