Menu

1317 – 承担 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《承》字的笔顺动画演示

《承》的笔顺动画写字动画演示

《承》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《承》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《担》字的笔顺动画演示

《担》的笔顺动画写字动画演示

《担》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《担》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 承担一切责任
 • Phồn – 承擔一切責任
 • Pinyin – Chéngdān yīqiè zérèn
 • Bồi – Chấng tan i chia chứa rân
 • Dịch tiếng Việt – Chịu mọi trách nhiệm
 • Dịch tiếng Anh – take full responsibility

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们承担了全部工作
 • Phồn – 我們承擔了全部工作
 • Pinyin – Wǒmen chéngdānle quánbù gōngzuò
 • Bồi – Ủa mân chấng tan lơ choán pu cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đã làm tất cả công việc
 • Dịch tiếng Anh – We took on the whole caboodle.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

52  +    =  58