Menu

1319 – 承受 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《承》字的笔顺动画演示

《承》的笔顺动画写字动画演示

《承》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《承》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《受》字的笔顺动画演示

《受》的笔顺动画写字动画演示

《受》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《受》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他承受了许多煎熬
 • Phồn – 他承受了許多煎熬
 • Pinyin – Tā chéngshòule xǔduō jiān’áo
 • Bồi – Tha chấng sâu lơ xủy tua chiên áo
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều
 • Dịch tiếng Anh – He’s experienced a lot of suffering.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他有很强的心理承受力
 • Phồn – 他有很強的心理承受力
 • Pinyin – Tā yǒu hěn qiáng de xīnlǐ chéngshòu lì
 • Bồi – Tha dẩu hẩn chéng tơ xin lỉ chấng sâu li
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy có một tinh thần mạnh mẽ
 • Dịch tiếng Anh – He has remarkable mental resilience.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  17  =  24