Menu

1320 – 程度 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《程》字的笔顺动画演示

《程》的笔顺动画写字动画演示

《程》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《程》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《度》字的笔顺动画演示

《度》的笔顺动画写字动画演示

《度》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《度》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 到什么程度?
 • Phồn – 到什么程度?
 • Pinyin – Dào shénme chéngdù?
 • Bồi – Tao sấn mơ chấng tu?
 • Dịch tiếng Việt – Đến mức nào?
 • Dịch tiếng Anh – to what extent?

Ví dụ 2:

 • Giản – 在某种程度上
 • Phồn – 在某種程度上
 • Pinyin – Zài mǒu zhǒng chéngdù shàng
 • Bồi – Chai mấu chủng chấng tu sang
 • Dịch tiếng Việt – Ở một mức độ nào đó
 • Dịch tiếng Anh – in part


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

8  +  1  =