Menu

1322 – 诚恳 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《诚》字的笔顺动画演示

《诚》的笔顺动画写字动画演示

《诚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《诚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《恳》字的笔顺动画演示

《恳》的笔顺动画写字动画演示

《恳》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《恳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们将会诚恳地讨论生活的现实
 • Phồn – 我們將會誠懇地討論生活的現實
 • Pinyin – Wǒmen jiāng huì chéngkěn de tǎolùn shēnghuó de xiànshí
 • Bồi – Ủa mân cheng huây chấng khẩn tơ thảo luyn sâng húa tơ xiên sứ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi sẽ  nghiêm túc thảo luận về thực tế của cuộc sống
 • Dịch tiếng Anh – We will have a man to man discussion about the facts of life.

Ví dụ 2:

 • Giản – 诚恳回答问题
 • Phồn – 誠懇回答問題
 • Pinyin – Chéngkěn huídá wèntí
 • Bồi – Chấng khẩn huây tá uân thí
 • Dịch tiếng Việt – Trân trọng trả lời câu hỏi
 • Dịch tiếng Anh – Respond to questions honestly and candidly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  85  =  89