Menu

1323 – 吃亏 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《吃》字的笔顺动画演示

《吃》的笔顺动画写字动画演示

《吃》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《亏》字的笔顺动画演示

《亏》的笔顺动画写字动画演示

《亏》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《亏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 小心谨慎不吃亏
 • Phồn – 小心謹慎不吃虧
 • Pinyin – Xiǎoxīn jǐnshèn bù chīkuī
 • Bồi – Xẻo xin chỉn sân pu chư khuây
 • Dịch tiếng Việt – Cẩn thận đừng để mất
 • Dịch tiếng Anh – it pays to be cautious

Ví dụ 2:

 • Giản – 在谈判中我们吃亏了
 • Phồn – 在談判中我們吃虧了
 • Pinyin – Zài tánpàn zhōng wǒmen chīkuīle
 • Bồi – Chai thán pan chung ủa mân chư khuây lơ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đã mất tiền trong các cuộc đàm phán
 • Dịch tiếng Anh – We lost out in the negotiation.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

8  +  2  =