Menu

1326 – 迟早 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《迟》字的笔顺动画演示

《迟》的笔顺动画写字动画演示

《迟》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《迟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《早》字的笔顺动画演示

《早》的笔顺动画写字动画演示

《早》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《早》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 小姐,你迟早会明白的
 • Phồn – 小姐,你遲早會明白的
 • Pinyin – Xiǎojiě, nǐ chízǎo huì míngbái de
 • Bồi – Xéo chỉa, nỉ chứ chảo huây mính pái tơ
 • Dịch tiếng Việt – Sớm muộn gì bạn cũng sẽ hiểu, nhớ đó
 • Dịch tiếng Anh – You’ll know better in time, Miss.

Ví dụ 2:

 • Giản – 它迟早会派得上用场
 • Phồn – 它遲早會派得上用場
 • Pinyin – Tā chízǎo huìpài dé shàng yòngchǎng
 • Bồi – Tha chứ chảo huây pai tứa sang dung chảng
 • Dịch tiếng Việt – Sớm hay muộn nó cũng sẽ có ích
 • Dịch tiếng Anh – It’ll come in handy.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

2  +  7  =