Menu

1331 – 充满 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

充》字的笔顺动画演示

《充》的笔顺动画写字动画演示

《充》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《充》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《满》字的笔顺动画演示

《满》的笔顺动画写字动画演示

《满》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《满》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我充满了信心
 • Phồn – 我充滿了信心
 • Pinyin – Wǒ chōngmǎnle xìnxīn
 • Bồi – Ủa chung mản lơ xin xin
 • Dịch tiếng Việt – Tôi là người đầy tự tin
 • Dịch tiếng Anh – I was full of confidence.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她突然充满了决心
 • Phồn – 她突然充滿了決心
 • Pinyin – Tā tūrán chōngmǎnle juéxīn.
 • Bồi – Tha thu rán chung mản lơ chuế xin
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy bỗng dưng đầy quyết tâm.
 • Dịch tiếng Anh – The sudden resolve flowed over her.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 03 (1301 – 1350)

Comments

  +  57  =  63